نرم افزار بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی با هدف شفاف سازی جریان تبادل داده مابین شرکت های بیمه و شرکت های حمل و نقل داخلی کالا طراحی و تولید گردیده است. سیستم پشتیبان تصمیم ایپاد با آنالیز دیتای بیمه حمل ونقل و شناسایی نقاط ضعف فرآیند های جاری گزارشات مدیریتی جهت تصمیم گیری ، اصلاح فرآیند و شناسایی تخلفات را در اختیار مدیران صنعت قرار می دهد. ,

  • جمع آوری اطلاعات از شرکت های حمل و نقل و یکسان سازی اطلاعات دریافتی جهت شرکت های بیمه
  • شناسایی مشکلات و تغییرات در اطلاعات توسط بیمه گزاران
  • ارائه سرویس های ارزش افزوده به دینفعان بیمه حمل و نقل
  • بررسی جوانب بیمه ای محصولات و امکان ارائه نرخ دهی هوشمند
  • برچسب گذاری نقاط جغرافیایی با توجه به گستردگی و پراکندگی بیمه نامه های صادره در کشور
  • متن کاوی و برچسب زنی دیتا جهت ایجاد ساختار سلسله مراتبی
  • تولید خودکار گزارش ها با رویکرد پشتیبانی تصمیم شامل مجموعه ای از اقدامات پیشنهادی
  • نمایش تغییرات مختلف در اطلاعات بیمه نامه های صادره در سیر زمان