سامانه آنلاین صدور و مدیریت راهنامه بین المللی CMR ، سامانه ای تحت وب می باشدکه فرآیند صدور راهنامه و دریافت کد رهگیری از سازمان راهداری را برای شرکت حمل و نقل انجام داده و اطلاعات راه نامه ها را برای شرکت بیمه جهت صدور گواهی جمع آوری و مدیریت می نماید

  • صدور آنلاین راهنامه بین المللی
  • محاسبه آنلاین حق بیمه در لحظه صدور راهنامه
  • گزارشات مختلف برای شرکت حمل ونقل و شرکت بیمه بصورت برخط
  • امکان صدور گواهی بیمه به صورت برخط به محض صدور راهنامه
  • درگاه پرداخت اینترنتی حق بیمه